Biuletyn Informacji Publicznej - DTŚ S.A.

WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
DTŚ S.A.

KRS: 0000027591
NIP: 6340012519
REGON: 271755642
Kapitał Zakładowy: 2.461.000 PLN wpłacony w całości

Adres redakcji BIP:
DTŚ S.A. 40-877 Katowice, ul. Mieszka I nr 10

adres e-mail: sekretariat@dts-sa.pl

Szukaj na stronach BIP
Szukaj dla