Status prawny

Osobowość prawną Spółka uzyskała w dniu 20.04.1993 r. w wyniku wpisu do rejestru handlowego pod nr. RHB 9491 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy.

W dniu 13.07.2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000027591.

Rejestr zmian strona: Status prawny

Liczba odwiedzin 15345
Podmiot udostępniający informację DTŚ S.A.
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas ostatniej zmiany 16.06.2016 07:43
Czas pierwszej publikacji 11.05.2016 12:56
Tytuł strony Status prawny
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 16-06-2016 07:43:35
Nowa wersja
Osobowość prawną Spółka uzyskała w dniu 20.04.1993 r. w wyniku wpisu do rejestru handlowego pod nr. RHB 9491 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy. W dniu 13.07.2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000027591.
Poprzednia wersja
Drogowa Trasa Średnicowa SA jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 20 kwietnia 1993 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS:0000027591.
Kapitał zakładowy wynosi: 2.461.000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Katowice
Nr konta: 62 1030 1159 0000 0000 3446 5000

Tytuł strony Status prawny
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 11-05-2016 12:58:09
Nowa wersja
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 20 kwietnia 1993 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS:0000027591.
Kapitał zakładowy wynosi: 2.461.000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Katowice
Nr konta: 62 1030 1159 0000 0000 3446 5000
Poprzednia wersja
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 20 kwietnia 1993 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000027591.
Kapitał zakładowy wynosi: 2.461.000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Katowice
Nr konta: 62 1030 1159 0000 0000 3446 5000

Tytuł strony Status prawny
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 11-05-2016 12:57:21
Nowa wersja
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 20 kwietnia 1993 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000027591.
Kapitał zakładowy wynosi: 2.461.000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Katowice
Nr konta: 62 1030 1159 0000 0000 3446 5000
Poprzednia wersja
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 20 kwietnia 1993 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000027591. Kapitał zakładowy wynosi: 2.461.000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Katowice
Nr konta: 62 1030 1159 0000 0000 3446 5000

Tytuł strony Status prawny
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 11-05-2016 12:56:37
Nowa wersja
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w dniu 20 kwietnia 1993 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000027591. Kapitał zakładowy wynosi: 2.461.000 PLN
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Katowice
Nr konta: 62 1030 1159 0000 0000 3446 5000
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian