Walne Zgromadzenie

 • Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości w granicach Państwa Polskiego zgodnie z uchwałą Zarządu.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
 • Walne Zgromadzenia odbywają się w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i z zachowaniem procedury ich zwoływania.
 • Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Rejestr zmian strona: Walne Zgromadzenie

Liczba odwiedzin 25297
Podmiot udostępniający informację DTŚ S.A.
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Gabriela Kazimierczak
Czas ostatniej zmiany 23.08.2021 07:36
Czas pierwszej publikacji 13.05.2016 11:26
Tytuł strony Walne Zgromadzenie
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Gabriela Kazimierczak
Czas dokonania zmiany 23-08-2021 07:36:35
Nowa wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian

Tytuł strony Walne Zgromadzenie
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Gabriela Kazimierczak
Czas dokonania zmiany 15-01-2021 10:15:55
Nowa wersja
 • Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości w granicach Państwa Polskiego zgodnie z uchwałą Zarządu.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
 • Walne Zgromadzenia odbywają się w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i z zachowaniem procedury ich zwoływania.
 • Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
Poprzednia wersja
Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akconariuszy:
 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w innej miejscowości w granicach Państwa Polskiego zgodnie z postanowieniem Zarządu.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem.
 3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i z zachowaniem procedury ich  zwoływania.
 4. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez  Walne Zgromadzenie.