Struktura własnościowa

DTŚ S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

Lp. Udział w kapitale zakładowym: % udziałów
1. SKARB PAŃSTWA 77,12 %
2. Pozostali akcjonariusze 22,88 %

Rejestr zmian strona: Struktura Własnościowa

Liczba odwiedzin 17886
Podmiot udostępniający informację DTŚ S.A.
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Gabriela Kazimierczak
Czas ostatniej zmiany 24.01.2023 10:38
Czas pierwszej publikacji 16.06.2016 08:01
Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Gabriela Kazimierczak
Czas dokonania zmiany 24-01-2023 10:38:54
Nowa wersja
DTŚ S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
Poprzednia wersja
„DTŚ” S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 2.461.00,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Gabriela Kazimierczak
Czas dokonania zmiany 06-07-2020 06:03:28
Nowa wersja
Lp.|Udział w kapitale zakładowym:|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|77,12 % 2.|Pozostali akcjonariusze|22,88 %
Poprzednia wersja
Lp.|Udział w kapitale zakładowym:|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|75,70 % 2.|Pozostali akcjonariusze|24,30 %

Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 16-06-2016 07:59:32
Nowa wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian

Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 16-06-2016 07:59:04
Nowa wersja
Lp.|Udział w kapitale zakładowym:|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|75,70 % 2.|Pozostali akcjonariusze|24,30 %
Poprzednia wersja
Lp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 % 2.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 % 3.|ZPUE Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 % 4.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,62 % 5.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA Gliwice|115.000.-|115|4,67 % 6.|EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 % 7.|Skanska S.A. Warszawa|50.000.-|50|2,03 % 8.|„Eurovia Polska” S.A. Wrocław|50.000.-|50|2,03 % 9.|Regionalna Izba Gospodarcza Katowice|5.000.-|5|0,20 % 10.|“Wimach-M” Sp. z o.o. Katowice|10.000.-|10|0,41 % 11.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o. Pszczyna|45.000.-|45|1,83 % 12.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 % 13.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA Siemianowice Śląskie|5.000.-|5|0,20 % 14.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o. Katowice|4.000.-|4|0,16 % 15.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|109.000.-|109|4,43 % 16.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 % 17.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP Warszawa|35.000.-|35|1,42 % 18.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 % 19.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o. Świętochłowice|12.000.-|12|0,49 % 20.|Stanisław Frączek|22.000.-|22|0,89 % 21.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o. Katowice|15.000.-|15|0,62 %

Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 24-07-2015 07:39:03
Nowa wersja
Lp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 % 2.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 % 3.|ZPUE Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 % 4.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,62 % 5.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA Gliwice|115.000.-|115|4,67 % 6.|EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 % 7.|Skanska S.A. Warszawa|50.000.-|50|2,03 % 8.|„Eurovia Polska” S.A. Wrocław|50.000.-|50|2,03 % 9.|Regionalna Izba Gospodarcza Katowice|5.000.-|5|0,20 % 10.|“Wimach-M” Sp. z o.o. Katowice|10.000.-|10|0,41 % 11.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o. Pszczyna|45.000.-|45|1,83 % 12.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 % 13.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA Siemianowice Śląskie|5.000.-|5|0,20 % 14.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o. Katowice|4.000.-|4|0,16 % 15.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|109.000.-|109|4,43 % 16.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 % 17.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP Warszawa|35.000.-|35|1,42 % 18.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 % 19.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o. Świętochłowice|12.000.-|12|0,49 % 20.|Stanisław Frączek|22.000.-|22|0,89 % 21.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o. Katowice|15.000.-|15|0,62 %
Poprzednia wersja
Lp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 % 2.|HYDROBUDOWA POLSKA S.A.|22.000.-|22|0,89 % 3.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 % 4.|„Elektromontaż-1” Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 % 5.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,61 % 6.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA- Holding|115.000.-|115|4,67 % 7.|Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 % 8.|Skanska S.A.|50.000.-|50|2,03 % 9.|„Eurovia Polska” S.A.|50.000.-|50|2,03 % 10.|Regionalna Izba Gospodarcza|5.000.-|5|0,20 % 11.|“Wimach-M” Sp. o.o.|10.000.-|10|0,41 % 12.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o.|45.000.-|45|1,83 % 13.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 % 14.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA|5.000.-|5|0,20 % 15.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o.|4.000.-|4|0,16 % 16.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|72.000.-|72|2,92 % 17.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 % 18.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP|35.000.-|35|1,45 % 19.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 % 20.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o.|12.000.-|12|0,49 % 21.|Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Ekobud” Sp. z o.o.|37.000.-|37|1,50 % 22.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o.|15.000.-|15|0,61 %

Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 04-07-2008 14:22:00
Nowa wersja
Lp.|Firma|Kapitał akcyjny|Liczba akcji|% udziałów 1.|SKARB PAŃSTWA|1.863.000.-|1863|75,7 % 2.|HYDROBUDOWA POLSKA S.A.|22.000.-|22|0,89 % 3.|WBP Zabrze Spółka z o.o.|5.000.-|5|0,20 % 4.|„Elektromontaż-1” Katowice S.A.|30.000.-|30|1,22 % 5.|PPiMUEB "Elektromontaż" nr 2 w Katowicach|15.000.-|15|0,61 % 6.|Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA- Holding|115.000.-|115|4,67 % 7.|Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.|10.000.-|10|0,41 % 8.|Skanska S.A.|50.000.-|50|2,03 % 9.|„Eurovia Polska” S.A.|50.000.-|50|2,03 % 10.|Regionalna Izba Gospodarcza|5.000.-|5|0,20 % 11.|“Wimach-M” Sp. o.o.|10.000.-|10|0,41 % 12.|Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „Inkom’ Sp. z o.o.|45.000.-|45|1,83 % 13.|Jolanta Kwiatkowska|4.000.-|4|0,16 % 14.|„Fabud” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych SA|5.000.-|5|0,20 % 15.|Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Infograf” Sp. z o.o.|4.000.-|4|0,16 % 16.|„Silesian Investment Center” Sp. z o.o.|72.000.-|72|2,92 % 17.|Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.|20.000.-|20|0,81 % 18.|Zakłady Budownictwa Mostowego PP|35.000.-|35|1,45 % 19.|Budimex S.A.|37.000.-|37|1,50 % 20.|„Przedsiębiorstwo-Prinżbud 5” Sp. z o.o.|12.000.-|12|0,49 % 21.|Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Ekobud” Sp. z o.o.|37.000.-|37|1,50 % 22.|Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Makra” Sp. z o.o.|15.000.-|15|0,61 %
Poprzednia wersja

Tytuł strony Struktura Własnościowa
Osoba wprowadzająca informację Mirosław Staszyk
Osoba odpowiedzialna Stanisława Milkis
Czas dokonania zmiany 04-07-2008 14:22:00
Nowa wersja
Pierwotny wpis elementu zawartości strony - brak zmian